Kiemelt hírek

Szarvasi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet közterület-felügyelői munkakör betöltésére!

A pályázati felhívást kiíró közigazgatási szerv adatai:
Szarvasi Polgármesteri Hivatal
5540 Szarvas, Szabadság út 36.
A feladat/munkakör megnevezése:
Közterület-felügyelő (3 hónap próbaidő alkalmazásával) határozatlan köztisztviselői kinevezés, teljes munkaidős foglalkoztatás)

részletek

Bursa Hungarica 2022.

2021 10 04. | 11:03:19

Tájékoztatjuk a felsőoktatási hallgatókat, illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalokat, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi „A” és „B” típusú részletes pályázati kiírás megtekinthető Szarvas Város honlapján (www.szarvas.hu/hirek/kiemelt-hirek) és a Szarvasi Polgármesteri Hivatal (5540 Szarvas, Szabadság út 36.) hirdetőtábláján.

részletek

Pályázati felhívás: Szarvas Szentesi út 11. szám alatti 1 db bérlakás

2021 10 01. | 07:43:02

Lakhatási támogatási rendszer bemutatása

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00060 azonosító számú, „Szarvas hazavár! – Esélyteremtő program fiataloknak” című projekt keretében Szarvas Város Önkormányzata lakhatási pályázatot hirdet 1 db lakás használatba adására a város jövője szempontjából értékes végzettséggel rendelkező fiatal szakemberek városba történő letelepedése és a helyben maradás ösztönzése.

részletek

Ünnepi hulladékszállítási rend Szarvason

2021 09 30. | 12:52:00

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy Szarvason a kommunális (vegyes) és a zöldhulladék gyűjtés a november 1-i munkaszüneti naptól függetlenül, a megszokott rend szerint történik.

részletek

Tájékoztatás településrendezési terv módosításáról

Szarvas Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a 307/2021. (VI.17.) sz., 308/2021. (VI.17.) sz., 309/2021. (VI.17.) sz., 310/2021. (VI.17.) sz., 311/2021. (VI.17.) sz. képviselő-testületi határozataival elindította a 19/2006. (V. 19.) számú hatályos településrendezési tervének módosítást az alábbi területekre:

    1. Szarvas, külterület 0227/26,27,28,29 hrsz. ingatlanok területének átsorolása beépítésre nem szánt különleges napelempark területbe és övezetbe;

    2. Szarvas, belterület 790, 789 hrsz. alatti és a Szarvas külterület 01374/2 hrsz. alatti területek átsorolása beépítésre szánt különleges, szállás és vendéglátás céljára alkalmas területbe és övezetbe;

    3. Szarvas belterület 2090, 2092/2, 2108, 2109, 2010, 2011 hrsz.-ú területek átsorolása beépítésre szánt különleges terület, strand területe övezetbe.

részletek

2021. IV. negyedévre vonatkozó, ügyfélfogadási rendről szóló lakossági tájékoztató és a IV. negyedévi hulladékszállítási naptár

2021 09 17. | 10:19:00

A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük ügyfeleinket, hogy a személyes ügyintézés helyett az elektronikus formában, postai úton történő ügyintézést részesítsék előnyben!


ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
- Szarvas-
- hulladékszállítás –


Ügyfélkapcsolati pont helyszíne: 5540 Szarvas, Vasút utca 67. 1/5. (Bútorbolt épületében)

részletek

Visszaáll a korábbi szabályozás az idegenforgalmi adóban

A Magyar Közlöny 107. számában megjelent az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet, amely alapján 2021. július 1. napjától visszaáll a korábbi szabályozás, azaz idegenforgalmi adóban adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki Szarvas város közigazgatási területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

részletek

Tájékoztató lomtalanításról

2021 05 12. | 15:12:00

Lomtalanítás Szarvason


A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy társaságunk Szarvason

- 2021. június 12-én, szombaton az I., a II., és az V. körzetben,
- 2021. június 19-én, szombaton a III. és a IV. körzetben lomtalanítási napot tart.

részletek

Tisztelt Szarvasi Polgárok!

2021 03 24. | 10:50:00

Hivatalunkat naponta többen is keresik arról érdeklődve, hogy milyen módon tudnak regisztrálni a koronavírus elleni oltásra. Erre a www.vakcinainfo.gov.hu/internetes kormányzati oldalon van elektronikus lehetőség, a sikeres regisztráció egyik feltétele pedig az e-mail cím megadása.

részletek

Közterületi bejelentések mobilapplikáción keresztül

2021 03 20. | 09:09:39

A Helpynet egy önkormányzatok számára kifejlesztett rendszer, ami kényelmesebbé teszi a lakosság és az önkormányzat közötti kommunikációt.

részletek

Tájékoztató a helyi iparűzési adóról

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény, több pontban is érinti a helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának szabályait. Az adóalanyok 2021. évtől kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtanikivéve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyek - helyi iparűzési adóbevallásukat. Az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik, az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul teljesíteni.

részletek

Kedvezményes fürdőbérlet 65. életévét betöltött személyek részére

2019 08 23. | 11:23:00

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. augusztus 15-i ülésén döntött arról, hogy a szarvasi lakóhellyel rendelkező, 65. életévet betöltött, öregségi nyugdíjban, hozzátartozói ellátásban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, vagy rendszeres szociális ellátásban részesülő személy részére, akinek havi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 425%-át (2019. évben 121.125,- Ft) nem haladja meg, évente egyszer kedvezményes fürdőbérletet biztosít.

részletek

elérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/539-4929, +36 20/484-6690
E-mail: kozteruletfelugyelo@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Szirony Patika
Telefon: 66-313-543indulás elĹ‘tt Ă©rdeklĹ‘djön telefonon!
Nyitvatartas: 2021. október 09. 13:00 órától 2021. október 16. 13:00 óráig
Cím: Szarvas, Szabadság u. 23.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

ALPOLGÁRMESTER

Minden kedden 9:00 - 11:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

Bannerek