Pályázati hirdetmények nyomtatás nagyítás Elküldöm

Bezár
Cikk küldés
 
 

Pályázati hirdetmény Kossuth Lajos utca 2. sz. alatti garázsok bérletére 2021. július 08. | 09:09

 

A nyilvános pályázaton részt vehet bármely természetes, vagy jogi személy, illetve vállalkozó, aki a pályázati kiírásban közölt feltételeknek eleget tesz.

1, A bérbe adandó helyiség alapadatai:

- helye: Szarvas, Kossuth Lajos utca 2.

- 1 db egy beállásos garázs
alapterület:28.88 m2 bérleti díj:10.000,-Ft/hó + ÁFA
- 1 db négy beállásos garázs
alapterület:94.16 m2 bérleti díj:30.000,-Ft/hó + ÁFA


2, A bérleményt raktározás és garázs célra lehet hasznosítani.

3, A bérleti szerződés időtartama: 1 év.

 

4, A bérlő a bérleményben alapvető szerkezeti változtatásokat nem, átalakításokat csak a bérbeadó írásos hozzájárulásával végezhet.
5. A bérleményben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata és költsége.
6. A nyertes pályázó (leendő bérlő) köteles gondoskodni:
a.) a bérleményben tartott vagyontárgyak őrzéséről,
b.) a bérleményben tartott vagyontárgyak biztosításáról, a végzett tevékenység felelősségbiztosításáról,
c.) a helyiség jó gazda gondosságával történő kezeléséről (burkolatok, nyílászárók, kapcsolódó műszaki gép- berendezések),
d.) a garázsok megközelítését szolgáló bejáró, út tisztántartásáról, szükség esetén síkosságmentesítésről.
7, A bérlemény minimális bérleti díja:
- 1 db egy beállásos garázs
alapterület:28.88 m2 bérleti díj:10.000,-Ft/hó + ÁFA
- 1 db négy beállásos garázs
alapterület:94.16 m2 bérleti díj:30.000,-Ft/hó + ÁFA
A fenti bérleti díj nem tartalmazza a közüzemi és egyéb igénybe vett szolgáltatások díjait
8. A nyertes pályázónak a bérleti szerződés megkötését megelőzően a havi bérleti díj 1,5 szeresének megfelelő összegű kauciót kell megfizetnie a bérbeadó részére. A kauciót a bérbeadó kizárólag a bérleti jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett, a bérlővel szemben fennálló, felszólítás ellenére meg nem fizetett követelések kielégítésére használhatja fel, továbbá a bérlő által az ingatlanban okozott kár megtérítésére nyújt fedezetet. Amennyiben a kaució összege nem kerül felhasználásra, akkor a bérleti jogviszony megszűnése esetén az a bérlőnek visszajár.
9, Az írásos pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó adatait
magánszemély esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma;
vállalkozó esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma, székhely, adószám, nyilvántartási szám, vállalkozói igazolvány száma;
jogi személy esetén: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, statisztikai számjel, képviseletre jogosult neve, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezet,
- a pályázó által ajánlott bérleti díjat, amely nem lehet kevesebb a 7. pontban meghatározott minimum bérleti díjnál,
- bérelni kívánt egységek (egy beállású garázs – kettő db -, négy beállású garázs) megjelölését,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
10, A helyiség bérbevételére vonatkozó pályázatokat 2021. július hó 30. napjának 10.00 órájáig személyesen, írásban, zárt borítékban kell benyújtani a Szarvasi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályához. (104-es iroda, Szarvas Béke utca 1.)
A zárt borítékon

„Pályázat a Szarvas, Kossuth Lajos utca 2. szám alatti garázsok bérbevételére.
A bontási ülésig felbontani TILOS”
feliratokat kell feltüntetni.

11, A pályázatok bontása a beérkezési határidőt követő Gazdasági és Pénzügyi Bizottság soron következő rendes ülése, majd ezt követően a bizottság javaslatot tesz a bérlő személyére a Képviselő-testület felé.
12. A bérbeadó a prioritási szempontokat figyelembe véve azzal a pályázóval köt bérleti szerződést, aki a legmagasabb bérleti díjra tesz ajánlatot. Azonos ajánlat esetén, az azonos ajánlatot tevő pályázók között a felbontástól számított 8. napon belül ártárgyalás kerül megrendezésre, melyet a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság bonyolít.
13, A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot (pályázatokat) indoklás nélkül eredménytelennek minősítse.
A pályázattal kapcsolatban további információ a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályán kérhető (104-es iroda, Tóth Sándor gazdasági ügyintézőtől, tel.: 66/311-122/120.)
Szarvasi Polgármesteri Hivatala

 


elérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/539-4929, +36 20/484-6690
E-mail: kozteruletfelugyelo@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Pingvin Patika
Telefon: 66-311-616 indulás előtt érdeklődjön telefonon!
Nyitvatartas: 2021. február 27. 13:00 órától 2021. március 06. 13:00 óráig
Cím: Szarvas, Kossuth L. u. 21/a.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

ALPOLGÁRMESTER

Minden kedden 9:00 - 11:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

Bannerek