Pályázatok nyomtatás nagyítás Elküldöm

Bezár
Cikk küldés
 
 

TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003 2018. március 27. | 11:33

 
 

Szarvas déli ipartelep fejlesztés - térségi elérhetőség javítása vasúti átjárók létesítésével a 44 sz I rendű főút és az orosházi út között

 
 

Kedvezményezett neve: Szarvas Város Önkormányzata

Címe: 5540 Szarvas, Szabadság út 36.

A projekt címe: „Szarvas déli ipartelep fejlesztés - térségi elérhetőség javítása vasúti átjárók létesítésével a 44 sz I rendű főút és az orosházi út között”

A projekt helyszíne: 5540 Szarvas, 3668 hrsz. – elsődleges megvalósítási helyszín

5540 Szarvas, 3966/2 hrsz. – másodlagos megvalósítási helyszín

5540 Szarvas, 3651 hrsz. – másodlagos megvalósítási helyszín

5540 Szarvas, 3665 hrsz. – másodlagos megvalósítási helyszín

5540 Szarvas, 3667 hrsz. – másodlagos megvalósítási helyszín

5540 Szarvas, 3669 hrsz. – másodlagos megvalósítási helyszín

5540 Szarvas, 3590/1 hrsz. – másodlagos megvalósítási helyszín

5540 Szarvas, 3590/2 hrsz. – másodlagos megvalósítási helyszín

5540 Szarvas, 3589/10 hrsz. – másodlagos megvalósítási helyszín

5540 Szarvas, 3588 hrsz. – másodlagos megvalósítási helyszín

Szerződött támogatás összege: 200.000.000.- Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A tervezett projektben az alábbi fejlesztésekre kerül sor:
1) Útépítés:

Az Orosházi út felől a meglévő útalap felhasználásával és szélesítésével 6,5m széles út kerül kialakításra. A mellékelt helyszínrajz szerinti burkolat az Orosházi úttól kezdődően teljes hosszon felújításra kerül kivéve a nyomvonal és a vasúti vonal közötti 40m hosszú szakaszt, mely jelenleg egyenes nyomvonalban vezet keresztül. A vasúti vonalakat 87 fokos szögben infexiós ívekkel biztosítható a merőleges rávezetés, mely növeli a biztonságot és a lehetővé teszi a rálátást.

Az útátjáró két vasútvonalat keresztez:

a) A 125 sz vasútvonal 10+40 hm szelvény

b) Ipartelep felé vezető vasútvonal

2) Fény- és fénysorompó berendezés kialakítása

A létesítendő úton tervezett útátjárókat fény és félsorompókkal kell biztosítani. Vonat által vezérelt önműködő fény- és félsorompó berendezés biztosítja a 125. Mezőtúr – Orosháza vasútvonal Szarvas – Csabacsűd közötti szintbeli keresztezést. Szarvas állomás területén lévő saját célú vágányhálózat (továbbiakban scvp) szintbeli keresztezést helyi kezelésű fény- és félsorompó biztosítja. Az útátjárók biztosítás szempontjából egy egységet képeznek egy közös fény- és félsorompók berendezést tervezünk, mely a vezérlési módokban tér el. A fénysorompókat a baloldalon meg kell ismételni. A fénysorompók helyét kitűzési számítások alapján határoztuk meg, mely alapján, a helyszínrajzon megadott helyekre lehet elhelyezni. A fénysorompókat LED optikákkal tervezzük felszerelni. A jobb oldali fénysorompók mögé hidraulikus félsorompókat tervezünk beépíteni. A berendezés „Zavar” állapotba kapcsolásakor a csapórudak lassított ütemben felnyílnak. A fénysorompó berendezés vonat általi önműködő csukását és nyitását számítások alapján meghatározott távolságokban elhelyezett tengelyszámláló kerékérzékelők végzik. A kis rálátási háromszögön kívül kívánjuk elhelyezni a fény és félsorompó berendezés vezérlő automatikáját, a tengelyszámláló berendezést és az energiaellátó berendezést tartalmazó vasszekrényt. A vasszekrény oldalára telefonszekrényt kívánunk felszerelni, melybe az állomásközi engedélykérő telefonvonalba bekötött LB típusú telefont nyer elhelyezést. A fény- és félsorompókat, a tengelyszámláló kerékérzékelőket a vezérlő szekrénnyel vasúti földkábelekkel kell összekötni. A tengelyszámláló berendezés földkábeleinek a tengelyszámláló specifikációjában meghatározott érnégyes sodrású kábelnek kell lenniük. A fény- és félsorompó berendezés energiaellátását Szarvas állomás felvételi épületének elosztójából, vasúti mért hálózatról erősáramú földkábellel kívánjuk biztosítani. A fény- és félsorompó berendezés kezelő és visszajelentő szerelvényeit Szarvas állomás forgalmi irodájában lévő Dominó típusú kezelő és visszajelentő készüléken tervezzük elhelyezni.

3) Útátjáró vasúti pálya kialakítása

A 125. sz. Mezőtúr-Szarvas-Orosháza vasútvonalon Szarvas vasútállomás után a 80-as évek elején megszüntetett útátjáró visszaállítására közúti nyomvonal terv készül. A 4404 jelű és a 4401 jelű utak közös szakasszal lesznek bekötve a 44. sz. főközlekedési útba. Ez az út a régi nyomvonal mellett (Szarvas állomás felől) keresztezi a 125. sz. vasútvonalat és az időközben megépült sajátcélú vágányt is. A régi nyomvonalnál a közút-vasút keresztezési szöge 40 fok volt, ezért kellett kedvezőbb (merőlegesebb) vonalvezetést, tervezni. A l25. sz. vasútvonalon a keresztezés szelvénye 10+42,60 hm szelvény, a saját célú vágánynál pedig 2+04,00 hm szelvény. Mindkét vágány 400 m sugarú balos ívben fekszik, a saját célú vágányban nincs túlemelés, a 125. sz. vonalban a túlemelés mértéke 80 mm. Az út magassági vonalvezetését a 125. sz. vonalban lévő 80 mm túlemelés figyelembevételével terveztük meg. A vonatkozó előírások figyelembevétele miatt a saját célú vágány sínkorona szintjét 17 cm-rel emelni kell. Mindkét útátjáróban 54 rendszerű felépítményt terveztünk. A sínrendszernek megfelelően a vágányzóna burkolatát Prémium STRAIL elemekkel alakítottuk ki. A külső elemeket szegélygerendára kell fektetni. Vágányonként 9-9 mező Prémium STRAIL elem beépítése szükséges. Az útátjáróval érintett közművek és kábelek kezelői előírásainak megfelelően biztosítani kell azok védelmét. A vasúti átjárónál a csökkentett rálátási háromszög minimális bokor irtással szabaddá tehető. A vasúti átjáró környezetében a közúton tervezett sebességnek megfelelően a teljes rálátási háromszög is szabaddá tehető.

4) Közvilágítási hálózat

A tervezési terület belterületi, mely indokolja a jelenleg nem kiépített közvilágítás bővítését az orosházi útig 410m hosszon.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.10.31.

A projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003

 


elérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/484-6690
E-mail: forizspeter@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Szirony Patika
Telefon: 66-313-543indulás elĹ‘tt Ă©rdeklĹ‘djön telefonon!
Nyitvatartas: 2022. december 03 22. 13:00 órától 2022. december 10. 13:00 óráig
Cím: Szarvas, Szabadság u. 23.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

ALPOLGÁRMESTER

Minden kedden 9:00 - 11:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

Bannerek