Pályázatok nyomtatás nagyítás Elküldöm

Bezár
Cikk küldés
 
 

EFOP-1.5.3-16-2017-00064 2018. április 21. | 07:43

 Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben

Megítélt támogatás: 299 715 448 Ft

A Támogatás intenzitása: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.05.30.

 

A projekt fejlesztései a konzorciumban résztvevő településeken, Szarvason, Csabacsűdön, Békésszentandráson,

Örménykúton és Kardoson valósulnak meg, azonban az itteni tevékenységek

kihatással lehetnek a környező településekre ez által az egész térségre is. A

konzorciumban Szarvas (mint

konzorciumvezető) szerepe a legjelentősebb, a betervezett programok

jelentős része itt kerül megvalósításra.

 

Tag neve

Támogatás összege

1.

Szarvas Város

Önkormányzata

222 885 042 Ft

2.

Békésszentandrás

Nagyközség Önkormányzata

21 553 907 Ft

3.

Csabacsűd

Nagyközség Önkormányzata

22 336 457 Ft

4.

Örménykút Község

Önkormányzata

15 095 780 Ft

5.

Kardos Község

Önkormányzata

17 844 262 Ft

Részletes

helyzetfeltárás, igényfelmérés és piackutatás eredményeként a projekt alapvetően 4 fő cél köré épül:

 • Közszolgáltatások

  minőségének és hozzáférhetőségének javítása;

 • Hátrányosés halmozottan hátrányos emberek megjelenése a munkapiacon, különös figyelmet

  fordítva a településen élő kisebbségekre (romák, szlovákok);

 • Civilszervezetek, kisközösségek szerepének megerősítése;

 • Atelepülések életminőségének, megtartó képességének növelése;

A projekt legfontosabb mérőszámai (projekt szinten, az 5 településre

vonatkozóan):

 • Egészségfejlesztő

  és betegségmegelőző programokban részt vevő személyek: 250 fő;

 • Amunkaerő-piaci integráló programokba bevont hátrányos helyzetű személyek: 290

 • Kisebbségirésztvevők száma: 250 fő

 • Egyénimentorálás céljából bevontak száma: 200 fő

Megvalósuló tevékenységek

A helyi emberi erőforrás fejlesztési terv és a kapcsolódó

szükségletfelmérés

1. Tanulmány (1 db): melynek célja: a humán közszolgáltatások

szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok

megvalósítása.

2. Szükséglet- és igényfelmérés (1db):

A helyi/területi humán közszolgáltatásokban a szakember/szaktudás kapacitások

felmérése,

Piackutatás és helyzetfeltárás  Eredmény: 5 település

felmérésének elkészítése.

Átalakítás, felújítás a Polgármesteri Hivatal pincehelységének

kialakítása (I. ütem) tervezett, mely a projekt közösségi programjainak ad

helyet.

Eszközbeszerzés fitness eszközök beszerzése tervezett

(Lovagló, Eliptikus sétáló, Lábizom erősítő, Hasizom pad, Légbenjáró, Szörf,

Kombinált mellizom erősítő, Párhuzamos rúd), valamint rendezvények

lebonyolításához rendezvénysátor és sörpad-garnitúra

Képzés a humán közszolgáltatásokban dolgozók részére: Az OKJ

képzési anyag tartalma a helyzetfeltárás és piackutatási eredményektől függ.

A képzésen a bevont települések humán szolgáltatásban dolgozó szakemberei

vesznek részt, Eredmény: 300 órás OKJ képzés képzési anyaga

(akkreditált); 15 fő képzettséget szerzett humán közszolgáltatásban dolgozó

személy

Képzés, tréning: 5 db képzést foglal magában.

1. Tréning: Munkaszocializáció megszerzését segítő tréning, helyszíni

terepgyakorlattal kombinálva

2. Tréning: Csoportmunkában történő együttműködés kompetenciáját

fejlesztő tréning.

3. Képzések:  általános,

mindenki számára javasolt (30 órás, 20 fős csoportokban) képzések:  4 csoport (Alapkompetenciák fejlesztése;

Munkaerőpiaci készségfejlesztő képzés),

4. Tréning (4 óra/tréning, résztvevők: 20 fő/tréning) - Különböző

tematikájú és módszertanú kompetenciafejlesztő tréningek ( Javasolt tréning

tematikák és módszerek: Önértékelés, személyiségfejlesztés; Önálló életvitel

segítése, életvezetési tréning; Gyakorlat: kommunikációs technikák

gyakorlása),

5. Képzés: 1 db, 20 órás szemléletformáló, antidiszkriminációs

képzés potenciális munkáltatók számára.

Tanulmányút: Cél: jó gyakorlatok megismertetése, és a

bemutatkozás segítése. Olyan hasonló problémákkal küzdő településre

szervezünk tanulmányutat, amely hasonló problémákkal küzd és a problémák

megoldását keresi és kezeli.

Eredmény: 2 db tanulmányút, ahol gyakorlatok megismerés történik 35-35

fő fiatal számára.

Egyéni fejlesztési terv:

Szakértői feladat: egyéni, különösen mentális, kommunikációs, társas,

önértékeléssel összefüggő kompetenciák és képességek felmérése személyes

mélyinterjú és írásbeli kompetenciamérés segítségével. Eredmény: 300

fő kompetenciamérése,)

Célcsoport bevonása, toborzása: Projekt céljait bemutató,

toborzást szolgáló nyílt nap; A projekt egyéb rendezvényei során toborzó

céllal és tartalommal  a résztvevőknek

osztandó tájékoztató brosúra;

Felmérések, kimutatások, elemzések, adatbázisok:


1. A helyi emberi erőforrás fejlesztési terv megvalósításának

nyomonkövetése, minőségbiztosítása

2. Munkára való képességet javító intézkedés 1. (A meglévő és a

térségbe érkező, létrehozandó új munkáltatók munkaerő bázisának folyamatos

minőségi biztosítása érdekében):

Tanácsadói, szakértői díjak (3 tevékenységet tartalmaz):

1.Egyéni fejlesztési terv alapján pályaorientáció, pályaválasztási

tanácsadás

2. Több települést érintő szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv

megvalósításásának nyomonkövetése és minőségbiztosítása

3. Szakmai monitoring tevékenység:

Rendezvényszervezés, Catering, reprezentációs költségek 9 program

esetében az alábbiak szerint:

1. Művészeti foglalkozások.

2. Sport foglalkozások

3. Közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát

növelő rendezvény

4. Egész napos programok a közösségi terekben a korosztályi

érdeklődésnek megfelelő, tartalmas programok elérhetővé tétele érdekében

(helyi fiatalok közösségeinek megerősítése): 

települési pályázatok kiírásával szeretnénk megvalósítani programok

szervezését. Különböző, helyi szinten működő fiatalok közösségei részére

pályázat kiírása rendezvényszervezésre (könnyűzenei előadás/koncert témában),

mely nagyban segíti az önszerveződés képességét, a szervezőkészséget, a

költségvetés tervezésének elsajátítását. Eredmény: 1 db megtartott

rendezvény, számos belső pályázati projektterv, 105 fő célcsoporttag aktív

közreműködése.

5. Egész napos programok a közösségi terekben a korosztályi

érdeklődésnek megfelelő, tartalmas programok elérhetővé tétele érdekében

(helyi fiatalok közösségeinek megerősítése): 

települési pályázatok kiírásával szeretnénk megvalósítani programok

szervezését. Különböző, helyi szinten működő fiatalok közösségei részére

pályázat kiírása rendezvényszervezésre (sportprogramok, bemutatók témában),

mely nagyban segíti az önszerveződés képességét, a szervezőkészséget, a

költségvetés tervezésének elsajátítását. Eredmény: 1 db megtartott

rendezvény, számos belső pályázati projektterv, 60 fő célcsoporttag aktív

közreműködése.

6. Szakmai fórum a közszolgáltatásokban dolgozóknak az

elérhetőség javítása érdekében, HEEFT alapján (3 alkalom). Eredménye: 3 db

szakmai fórum, és annak eredményeként készített összefoglaló és cselekvési

terv..

7. Életeseményekkel összefüggő krízis-állapotok megelőzését vagy

támogatásban részesítését célzó kisközösségi programok. Összesen 10

alkalom, 50 fő részére.

8. Nagyszülői klub (szülői készségek javítása). Eredmény: 3 db

alkalom legalább 40 fő részvételével nagyszülői felkészítő..

9. Cigányzene vagy egyéb nemzetiségi zene hagyományainak újraélesztése

fesztivál keretében.

1 db szűrőnap szervezése

szűrőbusz biztosításával, 620 fő részére a településen,

Tábor: Településvédő és szépítő tevékenységre épülő tábor

szervezése fiatalok számára. Eredmény: 3 db tábor, ahol 25 fiatal tevőlegesen

szépíti lakóhelyét.

A fiatalok iskolaidő utáni szervezett sport tevékenységek egyéb

költségei szakkörök szervezése és sportcsoportok támogatása

rendezvényszervezéssel.

Eredmény: 2 db megtartott rendezvény 50-50 fő részvételével.

Oktató és szemléltető kisfilmek elkészítése: Mindenki számára

elérhető oktatófilm álláskeresők számára. A projekt során 300 fő részére

kerül levetítésre. 2 db 15 perces oktató-, és 2 db 5 perces promociós

kisfilm tervezett a munkaerő-piaci integráló programokba bevont hátrányos

helyzetű személyek számára. Tematikáját tekintve a filmek

célcsoport-specifikusan bemutatják az álláskereséssel kapcsolatos teendőket,

szükséges kompetenciákat, önképzési lehetőségeket, információbázisokat.

 

A pályázat keretében 2020. decemberében online valósult meg a "Nyitott egyetem- Helyi értékek- csak HELYI értéken" előadássorozathoz, valamint a "Tudásmegosztó jó gyakorlat workshop". A fenti előadásokról az alábbi kisfilmek készültek.

 

 


elérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/484-6690
E-mail: forizspeter@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Borostyán - Patika
Telefon: 66-311-860
Nyitvatartas: 2023 január 28. 13:00 órától 2023 február 04. 13:00 óráig
Cím: 5540 Szarvas, Eötvös u. 44.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

ALPOLGÁRMESTER

Minden kedden 9:00 - 11:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

Bannerek