Önkormányzati jogtár


Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete
2023.04.22 -

Szarvas Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete
2023.04.01 -

a közterületek elnevezéséről és a házszám -megállapí­tás szabályairól

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 21.) önkormányzati rendelete
2023.01.01 - 2023.12.31

a Szarvasi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
2022.04.30 -

Szarvas Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (IV.23.) önkormányzati rendelete
2021.04.24 -

Szarvas Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.21.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(III.27.) önkormányzati rendelete
2021.03.28 -

a hivatali helyiségen és munkaidőn kí­vüli anyakönyvi események megrendezésének szabályairól és dí­jtételeiről

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelete
2020.11.01 -

a gépjármű várakozóhelyek épí­téséről és megváltásáról

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelete
2020.06.27 -

Szarvas Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelete
2019.04.27 -

Szarvas Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018.(IV.20.) önkormányzati rendelete
2018.04.21 -

Szarvas Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017.(X.20.) önkormányzati rendelete
2017.10.21 -

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesí­téssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017.(VIII.30.) önkormányzati rendelete
2017.08.31 -

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete
2017.04.29 -

Szarvas Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
2018.01.01 -

Szarvasi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016.(V.20.) önkormányzati rendelete
2016.05.21 -

Szarvas Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XI.20.) önkormányzati rendelete
2015.12.01 -

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(V.22.) önkormányzati rendelete
2015.05.23 -

Szarvas Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
2014.11.22 -

az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdí­járól és egyéb juttatásairól

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelete
2014.08.30 -

az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók megfizetésének módjáról

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete
2014.04.26 -

Szarvas Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
2014.01.20 -

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyví­z begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2012. (V. 18.) önkormányzati rendelete
2012.05.21 -

a ''szarvasi termék'' megkülönböztető információról

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
2011.01.01 -

az ivóví­z-ellátási és szennyví­z-elvezetési szolgáltatás dí­jainak megállapí­tásáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2009. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
2009.10.01 -

A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesí­téséről

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2006. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
2008.09.01 -

a térí­tési dí­j- és tandí­jfizetési kötelezettség szabályozásáról

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2005. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
2005.06.24 -

az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegení­téséről

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2004. (VI. 25.) önkormányzati rendelete
2004.07.01 -

a talajterhelési dí­jjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint a rászoruló lakossági kibocsátók részére adható kedvezményekről

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2003. (X. 17.) önkormányzati rendelete
2006.04.01 -

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályozásáról, valamint a közterület-használati dí­jak megállapí­tásáról

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2001. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
2001.09.21 -

a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól,valamint szociális és kegyeleti támogatásairól

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2000. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete
2000.10.24 -

a 2000. évi belví­z sújtotta lakóépületek újraépí­téséhez és felújí­tásához nyújtandó önkormányzati támogatásról

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/1999. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete
1999.10.29 -

az 1999. évi belví­z sújtotta lakóépületek újraépí­téséhez és felújí­tásához nyújtandó önkormányzati támogatásról

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/1999. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
1999.06.24 -

a középületek és közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/1999. (IV. 1.) önkormányzati rendelete
2005.09.30 -

az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1999. (I. 29.) önkormányzati rendelete
2002.04.20 -

az önkormányzati tulajdonú ifjúsági lakásokba (fiatal házasok otthonába) való bekerülés feltételeiről

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/1995. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
1995.10.01 -

a külterületi ivóví­zvezeték-hálózat fejlesztéséről és a vezetékekre csatlakozás feltételeiről

elérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/484-6690
E-mail: forizspeter@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Pingvin Patika
Telefon: 66-311-616indulás előtt ĂŠrdeklődjĂśn telefonon!
Nyitvatartas: 2023 május 27. 13:00 órától 2023. június 03. 13:00 óráig
Cím: Szarvas, Kossuth L. u. 21/a.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

ALPOLGÁRMESTER

Minden kedden 9:00 - 11:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

Bannerek